Upptäckt kan ge ny behandling av diabetes

De forskar om proteiner och peptider som spelar en roll vid sjukdomar som diabetes och cancer. Nyligen lade forskarna fram nya rön som kan få betydelse för behandlingen av patienter med typ 1-diabetes.

I takt med utvecklingen inom genomik och bioinformatik, och med bättre analysverktyg, har dagens proteinforskning allt mer kommit att handla om proteiners funktion. Det sker bla genom att studera proteinuttryck och jämföra dessa i vävnad från friska och sjuka och hos individer i olika åldrar. Detta gäller också professor Hans Jörnvall vid Karolinska Institutet.

– Vi vet nu i stort sett hur många peptider ser ut, men vi vet inte vad alla gör. Det ser jag som en viktig uppgift att försöka ta reda på. En tidskrävande kartläggning, men vi har kommit ganska långt.

Hans Jörnvall leder en forskargrupp vid institutionen för medicinsk biokemi och biofysik. Inriktningen har framför allt gällt att rena och bestämma proteiner och peptider av betydelse för sjukdomar som cancer och diabetes, allvarliga sjukdomar som drabbar många människor. De senaste tio åren har intresset bla kretsat kring bioaktiva peptider, som den nu aktuella C-peptid.

Omdiskuterad roll

C-peptid (connecting peptide) upptäcktes redan i slutet av 1960-talet och har en viktig roll vid bildning av insulin. Detta sker i flera steg – från förstadiet preproinsulin, som snabbt omvandlas till proinsulin.

Proinsulin består av en enda lång kedja aminosyror, där de båda ytterändarna, B- och A-kedjorna, hålls ihop av C-peptid. Denna bidrar till proinsulinmolekylens veckade form, en förutsättning för att kunna bilda de två svavelbryggor som binder ihop kedjorna. När detta väl har skett klipps C-peptid bort. Både insulin och C-peptid utsöndras i blodet.

– C-peptidens roll har länge diskuterats. Vi vet att den behövs för att insulinmolekylen ska bildas på rätt sätt, men om det vore den enda funktionen borde den sedan brytas ned. Men C-peptid utsöndras i lika stor mängd som insulin. Hos diabetiker utan insulin finns inte heller C-peptid; alltså skulle typ 1-diabetes kunna vara en dubbel bristsjukdom, menar Hans Jörnvall.

1258732_test_tubes