Föreningen bildades 1959 och hade vid årsskiftet 2018 402 medlemmar.

Vår verksamhet riktar sig till människor med diabetes och deras anhöriga samt alla andra som vill vara med att stödja. Vi verkar inom kommunerna Kalmar, Nybro, Emmaboda, Torsås, Mönsterås samt hela Öland. Vi ska vara delaktiga i att sprida kunskap om diabetes på olika nivåer i samhället. Vi inriktar vår verksamhet först och främst på det lokala planet men också rikstäckande genom att stödja och stimulera forskning kring diabetes.